Integritetspolicy

Denna integritetspolicy beskriver hur vi på Westin Buss Stockholm AB, org. nr. 556133-6685 (”Westin Buss”, ”vi” eller ”oss”), kommer att behandla dina personuppgifter. Den beskriver också dina rättigheter och hur du kan göra anspråk på dina rättigheter. Du kan alltid förvänta dig att vi behandlar dina personuppgifter på ett säkert sätt.

Du kan kontakta oss när som helst om du har några frågor om dina personuppgifter eller denna integritetspolicy genom att skicka e-post till info@westinbuss.se.

1. Personuppgifter som samlas in om dig

Westin Buss Stockholm AB samlar in och behandlar olika typer av personuppgifter om dig i samband med att du använder kontaktformulären eller begär kostnadsförslag. Informationen som samlas in varierar beroende på vilket kontaktformulär eller kostnadsförslag du väljer. Därför är det inte nödvändigtvis så att all information som listas här kommer att behandlas i ditt specifika fall. Till exempel kan vi behandla följande kategorier av personuppgifter om dig:

Kontaktinformation

Kontaktinformation, såsom e-postadress, telefonnummer och postadress.

Information genom kommunikation

Din kommunikation med oss. Med andra ord, den information som du inkluderar i dina e-postmeddelanden till oss eller som du på annat sätt tillhandahåller oss genom kommunikation. Till exempel samlar vi in och behandlar information om du kontaktar oss och har frågor, såsom relevanta omständigheter, dina kontaktuppgifter, tidpunkten du kontaktade oss och annan väsentlig information vi behöver i varje fall för att hjälpa och hantera förfrågan.

Aktivitets- och enhetsinformation

För att erbjuda den mest anpassade webbplatsen och värdeerbjudandet för din enhet samlar vi in information om språk, webbläsare, operativsystem och skärmupplösning. Även om vi normalt sett inte kommer att kunna identifiera dig genom denna information kan individer ibland särskiljas från denna typ av teknisk information.

2. Hur din data samlas in

Informationen vi samlar in från dig är vanligtvis den information du tillhandahåller i samband med att du använder kontaktformulären eller begär kostnadsförslag.

När du besöker webbplatsen försöker vi lära oss mer om dig som besökare. Vi använder t.ex. cookies för att se hur du använder webbplatsen. Du kan läsa mer om hur vi använder cookies i vår cookie-policy under punkt 8.

3. Hur din information används och de rättsliga grundvalarna för behandlingen

För att kommunicera med dig

Dina personuppgifter, särskilt kontaktinformation, åsikter och annan information du tillhandahåller i din kommunikation med oss, används för att kommunicera med dig.

För att följa lagar

Westin Buss Stockholm AB är skyldig att följa svensk lag. Det innebär att dina personuppgifter kommer att behandlas i den utsträckning som krävs enligt lag eller andra lagliga skyldigheter.

För att skydda Westin Buss Stockholm AB, dig och andra

Vi kan behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att försvara eller hävda våra, dina eller andras rättigheter, affärsintressen eller andra legitima intressen. Det kan exempelvis vara nödvändigt om du eller någon annan ställer krav på oss. Det är nödvändigt för att skydda dig och andra samt andra legitima intressen, såsom vårt intresse av att kunna försvara oss mot eller göra lagliga anspråk.

För att skapa aggregerad statistik för utvecklingsändamål

Information om enheten och aggregerad statistik används som grund för att fortsätta utveckla och förbättra webbplatsen. Detta görs med stöd av legitima intressen, inklusive Westin Buss Stockholm AB:s intresse av att utveckla och effektivisera webbplatsen.

För att rikta annonsering

För att rikta anpassad reklam till dig på andra webbplatser, såsom Google, LinkedIn och Facebook.

Med ditt samtycke

Dina personuppgifter kan också användas för andra specifika ändamål än de som anges ovan, om du ber oss eller tillåter oss att göra det.

4. Hur din information delas med andra

Personer som arbetar med oss

Dina personuppgifter kommer att delas med personer som arbetar på Westin Buss Stockholm AB, men endast personer som behöver åtkomst till dem för att utföra sina uppgifter, såsom våra webbutvecklare eller digitala marknadsförare.

Övriga parter

Dina personuppgifter kan också delas med andra parter om du ber oss eller tillåter oss att göra det. Informationen behandlas konfidentiellt och lämnas inte ut till tredje parter om det inte är nödvändigt – till exempel för att skicka e-post till dig via ett tredjepartsverktyg.

5. Behandling utanför EU/EEA

Vi strävar alltid efter att behandla dina personuppgifter inom EU/EEA. Dock kan dina personuppgifter ibland behöva överföras till företag utanför EU/EEA när vi använder en leverantör med säte eller server utanför EU/EEA.

Du bör vara medveten om att andra regler kan gälla för dina personuppgifter utanför EU/EEA, vilket ibland kan leda till sämre skydd. Vi väljer dock alltid våra leverantörer noggrant och vidtar nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter alltid erbjuds en adekvat skyddsnivå i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). Dessa åtgärder inkluderar att ingå i EU-kommissionens standardavtalsklausuler eller säkerställa att leverantörerna är belägna i ett land där EU-kommissionen har en adekvat skyddsnivå, eller att företaget, om det är beläget i USA, är anslutet till Privacy Shield.

Du kan alltid kontakta oss om du har några frågor om tillämpliga skyddsåtgärder.

6. Så länge dina data sparas

Kontaktinformation, åsikter och annan information som du tillhandahåller i din kommunikation med oss lagras så länge kommunikationen pågår, eller så länge vi behöver informationen för att hantera ditt ärende.

Personuppgifter som behandlas med ditt samtycke som en laglig grund raderas om du återkallar ditt samtycke eller när din information anonymiseras. Observera dock att detta inte påverkar vår rätt att behandla data innan återkallandet.

7. Dina rättigheter

Rätten att lämna klagomål till tillsynsmyndigheten

Du har rätt att kontakta och lämna klagomål till Datainspektionen om du anser att dina personuppgifter har hanterats felaktigt av oss. Läs mer på imy.se. Du kan också vända dig till tillsynsmyndigheten i det land där du bor eller arbetar.

För att ta bort dig från omriktad reklam

När du ser en annons från Westin Buss – klicka på krysset eller pilen i övre högra hörnet av annonsen. Välj ”Varför ser jag detta?” Där kan du välja att sluta få fler annonser från oss.

8. Cookie-policy

Westin Buss Stockholm AB använder cookies för att kunna anpassa webbplatsen så bra som möjligt efter ditt beteende på vår webbplats. En cookie är en textfil som lagras i din webbläsare. Cookies lagrar information som vi behöver för att vår webbplats ska fungera. Cookies gör det också lättare att använda internet eftersom du inte behöver börja om när du besöker en webbplats igen. Med andra ord kan webbplatsen använda cookies för att komma ihåg dig och vad du vill göra. Cookies berättar för Westin Buss om ditt besök på webbplatsen och ditt beteende på vår webbplats. Genom cookies får vi information som:

  • När och hur länge du besökte webbplatsen

  • Vilka och hur många sidor och artiklar du besökte

  • Om du har besökt vår webbplats tidigare

  • IP-adress

  • Vilka sidor du har besökt

9. Uppdateringar av policyn

Denna policy kan behöva ändras eller uppdateras ibland. Den senaste versionen av vår integritetspolicy finns alltid tillgänglig på vår webbplats.

Har du några frågor om vår integritetspolicy? Tveka inte att kontakta oss.