Våra policyer

Våra företagspolicyer utgör grunden för Westin Buss och är kärnan i vår verksamhet. Genom tre centrala principer – säkerhet, miljö och kvalitet – definierar vi vår företagskultur och vårt åtagande gentemot våra kunder och samhället i stort. Dessa grundläggande värderingar präglar alla aspekter, från att erbjuda säkra resor och minimera vår miljöpåverkan till att leverera service av högsta standard.

Kvalitet och säkerhet

Westin Buss sätter säkerhet och kvalitet som våra främsta prioriteringar. Vi följer noggrant trafiklagar och förordningar, och alla våra bussar är utrustade med säkerhetsbälten och alkolås. Våra chaufförer är välutbildade och vår GPS-teknik hjälper oss att övervaka och optimera resorna. Samtidigt strävar vi efter hög kvalitet i allt vi gör, från rena och snygga bussar till punktliga tjänster.

Hållbarhet och miljö

Vi strävar efter att bedriva vår verksamhet med minsta möjliga miljöpåverkan. Vårt miljöengagemang genomsyrar alla aspekter av vårt företag, från inköp av kontorsmaterial till bränsleval och fordon. Läs mer om hur vi arbetar med hållbarhet och miljö här.