Hållbarhet och miljö

Westin Buss vill bedriva sin verksamhet med minsta möjliga miljöpåverkan. Allt vi gör inom bolaget – oavsett om det gäller inköp av kontorsmaterial, bränsle till våra bussar eller val av fordon genomsyras av Westin Buss engagemang för miljön. Vi är certifierade enligt ISO 14001:2015 vilket säkerställer att vår miljöpåverkan kontinuerligt mäts och förbättras.

Några exempel på vårt miljöarbete

  • Vi försöker planera våra körningar så att vi undviker att köra med tomma bussar

  • Vi kör våra bussar på HVO och miljödiesel med högsta miljöklass (Mk1)

  • Miljövänlig busstvätt

  • Vi har minimerat användningen av papper i dagliga rutiner på kontoret och har åtgärdsplan för ytterligare reducering

  • Batterier, gamla däck och andra reservdelar som behöver bytas ut på bussarna lämnas för återvinning

  • Alla våra bussar är godkända att köras i Sveriges miljözoner

Uppföljning av körbeteende med Fleet Management System

Samtliga bussar är utrustade med ett system vilket är integrerat med fordonets dator samt färdskrivare. Genom att data på individnivå kan matchas med hur fordonets körs kan vi coacha förare att köra mer miljövänlig och säkert. Bussarnas bränsleförbrukning reduceras genom att vi följer upp och informerar förarna om deras körbeteende.

När körningen bedrivs avstressat och lugnare är det naturligt att avstånd till framförvarande fordon ökar eftersom ett nära avstånd leder till upprepade accelerationer och inbromsningar. Vi följer även upp om förare svänger kraftigt. Ofta är detta körbeteende något våra förare inte är medvetna om, vilket gör att det är relativt lätt att korrigera.

När vi följer upp förare informerar vi dem om avvikelser från värden som är säkerställda ur ett miljö- och riskperspektiv vad gäller accelerationer, inbromsningar samt kraftiga kurvtagningar. Detta leder till minskad bränsleförbrukning, färre skador, ökat avstånd till framförvarande fordon, samt minskade servicekostnader och en förare som mår bra.

Säkra och hållbara däck

Vi väljer de däck som ur ett säkerhetsmässigt och miljömässigt perspektiv är de bästa valen. Vi kör inga regummerade däck och har rejäl säkerhetsmarginal avseende mönsterdjup.

Positioneringssystem

Genom positioneringssystem kan vi lätt följa var bussarna befinner sig och vår trafikledning, som är tillgänglig 08:00-17:00 och genom jour resterande del av dygnet alla dagar under året, hjälper förare att välja de vägar som inte har köer eller andra hinder. Detta gör att bränsleförbrukningen reduceras då tomgångskörningstiden minskar.

Värme i bussarna

Bussarnas värmare fjärrstyrs vilket gör att vi inte förbrukar bränsle i onödan samt ger våra förare samt passagerare ett varmt fordon att använda vid trafikstart. Fjärrstyrningen utförs av trafikledningen.

Miljövänligt bränsle

Vi erbjuder fordon med högsta tänkbara reningskrav enligt Euro6. Vi tankar i möjligaste mån HVO i fordonen, men eftersom alla tankstationer inte kan erbjuda detta så tankar vi annars med den högsta kvalitet av dieselmiljöklass 1 (som är utblandad med HVO).

Kontorsmaterial

Vi har börjat installera teknisk utrustning som telefoner i våra bussar där chaufförerna kommer kunna läsa sina körorders. Alla körordrar kommer i framtiden att vara helt elektroniska vilket gör att pappersförbrukningen kommer att minska. I övrigt källsorterar vi i möjligaste mån.

Resor i tjänsten

Vid val av resor i tjänsten strävar vi aktivt efter att minska vår miljöpåverkan. Ett av våra viktigaste åtaganden är att prioritera miljövänliga alternativ när det kommer till transport. Därför väljer vi buss eller tåg som våra primära transportsätt för tjänsteresor.

Våra förare

Vi arbetar med att så många som möjligt av våra förare får en fast anställning. Trots de variationer i antalet resenärer som råder för beställningsbussbranschen arbetar vi med att utjämna resandet över året så att vi kan ge fler förare en trygg fast anställning. I företaget råder absolut förbud mot all typ av diskriminering och vi eftersträvar mångfald. Vi kommer under 2023 arbeta med att få in fler kvinnliga förare i företaget. I dagsläget är det endast ett fåtal kvinnor som arbetar i branschen.

Vi erbjuder individanpassade fridagsscheman för att passa de speciella behov som finns hos olika förare. För att attrahera de bästa förarna måste vi också vara ett föredöme när det gäller möjligheter för förarna att skapa en arbetsmiljö de själva är med och påverkar. Av denna anledning har vi förarråd, förare med omfattande kundkontakter samt en öppen och prestigelös atmosfär som ger oss mer återkoppling och fler tillbudsrapporter.

Sustainable Meet Stockholm

Westin Buss har sedan 2019 varit partner av Sutainible Meet Stockholm. Vi är den enda leverantören inom transport som är medlem. Projektet handlar om att sälja in Stockholm som resemål gällande hållbarhet.